Στο ίδιο δημοσίευμα της «παραταξιακής» εφημερίδας αναφέρεται ότι στη “συνεδρίαση” του Δημοτικού συμβουλίου ο κ. Μίχος δήλωσε ότι: «δεν πρόκειται να εκχωρήσει την αυτοτέλεια του Δήμου σε κανέναν ελεγκτή νομιμότητας».

Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποδόθηκαν σωστά, από το συντάκτη του άρθρου, τα όσα είπε ο κ. Μίχος. Για να το ξεκαθαρίσουμε: Είναι ανεπίτρεπτο οι ελεγκτές να προβαίνουν σε έλεγχο ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ των δημοτικών αποφάσεων. Δηλαδή να ελέγχουν γιατί έγινε αυτό το έργο και όχι το άλλο. Γιατί δόθηκε προτεραιότητα να κατασκευαστεί η γέφυρα και όχι το σχολείο κλπ. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των Δημοτικών αρχών. Εδώ έγκειται η αυτοτέλεια των δήμων. Είναι όμως δυνατόν να μην ελέγχεται η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ των πράξεων και των αποφάσεων; Είναι δηλαδή δυνατόν να μην ελέγχεται αν έγιναν στα πλαίσια του νόμου, οι διαδικασίες προμηθειών, οι αναθέσεις έργων και κάθε πράξη που αναφέρεται σε οικονομικά και διοικητικά θέματα; Είναι δυνατόν να μην τηρείται η νομοθεσία και να κάνει ό,τι θέλει κάθε Δήμος - Δήμαρχος, στο όνομα της αυτοτέλειας; Τότε γιατί άφηνε τα «πουλέν» του να καταθέτουν μηνύσεις και να κινητοποιούν επιτροπές για έλεγχο των αποφάσεων της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής; Είναι δυνατόν να καταργήσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς; Σε ποια χώρα ζούμε; Τι καθεστώς επιβάλουμε και θέλουμε να υπηρετήσουμε; 

Μιχάλης Γιάγκας.