Ενημερώνουμε τους γονείς ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ανακοίνωσε τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου που θα λειτουργεί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα (αντί 4.00 το απόγευμα που ίσχυε μέχρι σήμερα). Όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας συμπεριλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση και θα εφαρμόσουν την πιλοτική λειτουργία του Ολοήμερου σχολείου. Δραστηριότητες όπως εκπαιδευτική ρομποτική, πειράματα, ρητορική τέχνη, ασφαλής και δημιουργική πλοήγηση στο Διαδίκτυο, αθλητισμός, παραδοσιακοί ή μοντέρνοι χοροί, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων, επιπλέον χρόνος για μάθηση, μελέτη και παιχνίδι στο σχολείο προβλέπονται στο νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου. Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διττός, αφενός η παροχή ποιοτικής και αναβαθμισμένης εκπαίδευσης με έμφαση στις τέχνες και στις δημιουργικές προσεγγίσεις και αφετέρου η υποστήριξη της οικογένειας, αφού διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς και τα παιδιά απολαμβάνουν ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο στο σπίτι τους. Η ένταξη των παιδιών στο ολοήμερο σχολείο θα είναι ελεύθερη, χωρίς κριτήρια σε συνεννόηση με τις σχολικές μονάδες.