Στις 28 Οκτωβρίου 2022 και για το χρονικό διάστημα από τις 10:00 έως τις

14:00 δεν θα διέρχονται λεωφορεία λόγω της παρέλασης από την Ελευθερίου
Βενιζέλου μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Ηπείρου. Για το διάστημα
αυτό προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, θα τροποποιηθούν
μερικώς οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 830 (Πειραιάς – Αγία
Βαρβάρα), 837 (Αγία Βαρβάρα – ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ Αγίας Μαρίνας), 892 (Αγία
Βαρβάρα – Άγιοι Ανάργυροι).

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω αλλαγές:

- Λεωφορειακή γραμμή 830 διαδρομή από και προς Πειραιά (κυκλική).
Από Χανίων, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Κρήτης,
Μεσολογγίου, Αθανασίου Διάκου, Παπαδιαμάντη, Χίου, Σωκράτους, Παλαιών
Πολεμιστών, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ελευθερίου Βενιζέλου, συνέχεια κανονικά.

- Λεωφορειακή γραμμή 837 Αγ. Βαρβάρα -Στ. Αγ. Βαρβάρα – Στ. Αγ.
Μαρίνα (κυκλική)
Από αφετηρία έως Μεγάλου Αλεξάνδρου ως έχει. Από Μεγάλου Αλεξάνδρου,
Βενιζέλου, Ηρακλείου, Μαρίνου Αντύπα, Μεσογείων, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ιερά
Οδό, Αγ. Μαρίνας, Κυπαρισσίας, Ψαρών, Ιερά Οδό, Βενιζέλου, Ηπείρου, Στ.
Σαράφη, Κύπρου, Οδυσσέως, Παλαιών Πολεμιστών, συνέχεια ως έχει.

- Λεωφορειακή γραμμή 892 Αγία Βαρβάρα - Άγιοι Ανάργυροι
διαδρομή προς Άγιους Ανάργυρους.
Από Νέστου (ΑΦΕΤΗΡΙΑ), αναστροφή στην νησίδα της Νέστου, Νέστου,
Δωδεκανήσου, Βύρωνος, 28 ης Οκτωβρίου , Ελευθερίου Βενιζέλου, Ιερά Οδός ,
συνέχεια κανονικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ