Στο δίλημμα ιδωτικομανία ή κρατισμός, το οποίο εγκλωβίζει την κοινωνία, το ΜέΡΑ25 απαντάει με τα ΔΙΑΣΚΕΠ,

τα Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών και Εκλεγμένων Πολιτών, τα οποία απαρτίζονται κατά το 1/3 από εκλεγμένους ή διορισμένους από τη Βουλή ειδικούς και κατά τα 2/3 από κληρωτούς πολίτες που εναλλάσσονται περιοδικά.

Τα ΔΙΑΣΚΕΠ αποτελούν μοχλό εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης της χώρας, ο διαχωρισμός κοινωνίας-οικονομίας καταργείται, ο κοινοβουλευτισμός αναβαθμίζεται, η αποτελεσματικότητα του κράτους αυξάνεται, η Δημοκρατία προάγεται και η κυριαρχία των ολίγων επί των πολλών εξαλείφεται.

Από τα ΔΙΑΣΚΕΠ επιλέγονται οι ανώτατοι δικαστές, ο κεντρικός τραπεζίτης και οι διοικήσεις των οργανισμών των δημοσίων αγαθών(ενέργεια, νερό, παιδεία, υγεία, μεταφορές, κ.α.) και στα ΔΙΑΣΚΕΠ λογοδοτούν αυτοί.

Τα ΔΙΑΣΚΕΠ εγγυώνται τη συνέχεια στο κράτος και τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε «χορτάσει» από υπουργούς-μεταρρυθμιστές που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να καταργήσουν ότι έκανε ο προηγούμενος και να δώσουν
το όνομα τους στη νέα μεταρρύθμιση.

Τα ΔΙΑΣΚΕΠ εγγυώνται ότι ο υπουργός δεν θα έχει πλήρη έλεγχο των δημοσίων φορέων για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φίλων του ολιγαρχών.

Σε ότι αφορά την οικονομική αποτελεσματικότητα, έχει αποδειχθεί ότι τα αγαθά κοινής ωφέλειας παρέχονται αποτελεσματικότερα από δημόσιους φορείς, με πιο τρανό παράδειγμα το ΕΣΥ στη διάρκεια της πανδημίας.

Το ΜέΡΑ25 προτείνει:
ΔΙΑΣΚΕΠ στα δημόσια αγαθά, στα δίκτυα παραγωγής και διανομής τους.
ΔΙΑΣΚΕΠ Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και Μορφωτικής Πολιτικής.
ΔΙΑΣΚΕΠ στη Δικαιοσύνη και στα Θεσμικά εργαλεία του κράτους.
ΔΙΑΣΚΕΠ Νομισματικής και Τραπεζικής πολιτικής

Στο ΜέΡΑ25 λέμε: ΔΙΑΣΚΕΠ ΠΑΝΤΟΥ!

ΜέΡΑ25 γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς...

Χουλιάρας Κωνσταντίνος

Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΜέΡΑ25

Συντονιστής Τομέα Αθλητισμού