ΞΑΦΝΙΚΑ εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για να τεθεί σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας

Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) και ο ορισμός ορκωτού ελεγκτή ως εκκαθαριστή. Η πρόσκληση στάλθηκε χθες, 26 Φεβρουαρίου στις 16:30, για να συζητηθεί το θέμα την προσεχή Τετάρτη, χωρίς καμία εισήγηση, χωρίς να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β., χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος. Ένα τόσο ΣΟΒΑΡΟ γεγονός εισάγεται ΞΑΦΝΙΚΑ. ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΑ και ΠΡΟΧΕΙΡΑ!!!! Καλούμε τον δήμαρχο κ. Μίχο να ΑΠΟΣΥΡΕΙ το θέμα. Να θέσει υπ’ όψη όλων των εμπλεκομένων μερών και των πολιτών τους πραγματικούς λόγους της ξαφνικής απόφασης για κλείσιμο της επιχείρησης. Υπενθυμίζουμε ότι η παράταξη «ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ» έχει αποκλειστεί από το Διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης. Επί δύο χρόνια η ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. διοικείται από το δίδυμο Μίχου- Βασιλάκου. Όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί από αυτούς. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι πριν μερικούς μήνες ο δήμαρχος επιχείρησε να «μεταφέρει» τους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών από το Δήμο στη ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. Τι τον οδηγεί τώρα σε αντίθετη απόφαση; Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα; Τι δεν γνώριζε τότε και γνωρίζει τώρα; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα πρέπει πρώτα να απαντηθούν.

Μιχάλης Γ. Γιάγκας

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής συνδυασμού «Αγία Βαρβάρα – ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ»