Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου στις 7:27 το πρωί, στάλθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου πρόσκληση για συνεδρίαση στις 12 το

μεσημέρι. Η πρόσκληση περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη έξι (6) πολύ σοβαρά θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Επίσης σήμερα, στις 9:06 και 11:15, στάλθηκαν εισηγήσεις τριών (3) θεμάτων για μελέτη, ενώ οι υπόλοιπες εισηγήσεις στάλθηκαν χθες στις 3:33. Η διαδικασία αυτή υποτιμά και προσβάλλει τα μέλη και το ρόλο της επιτροπής, αφαιρεί τη δυνατότητα μελέτης των θεμάτων, αντιμετωπίζει τα μέλη ως αργόσχολους, αφού δεν λαμβάνει υπ’ όψη ότι εργάζονται και οφείλουν να διαχειρίζονται το χρόνο και να προγραμματίσουν τις εργασίες τους και σημαίνει επί πλέον ότι αποφάσεις είναι προειλημμένες. Είναι σαφές ότι η συνεδρίαση είναι παράτυπη – παράνομη αφού απαιτείται η πρόσκληση να έχει σταλεί τουλάχιστον τρείς (3) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό ο εκπρόσωπος της παράταξής μας στην Οικονομική Επιτροπή κος Νίκος Πιερακέας δεν έλαβε μέρος στη συνεδρίαση – παρωδία. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ αυτή την απαράδεκτη πρακτική της δημοτικής αρχής Μίχου. Αν δεν περικλείει σκοπιμότητα, τότε είναι φανερή η προχειρότητα και η ανικανότητα διοίκησης και αναδεικνύει την κατάσταση – διάλυση πού έχει περιέλθει ο Δήμος με την απομάκρυνση τουλάχιστον 15 στελεχών πρώτης γραμμής από θέσεις ευθύνης λόγω του άσχημου – τοξικού κλίματος που επικρατεί στο Δήμο. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές, όπως οφείλουν, να παρέμβουν, και να πάψουν να κάνουν τα στραβά μάτια, για να σταματήσει αυτή η αλαζονική και αυταρχική συμπεριφορά που υποβαθμίζει και υποτιμά τα συλλογικά όργανα διοίκησης.