Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου έγινε παρουσία του ∆ημάρχου συνάντηση της Επιστημονικής και της Συντονιστικής επιτροπής του νέου θεσμού που ξεκινά σε λίγες μέρες

στο ∆ήμο μας. Το ∆ημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αγίας Βαρβάρας έρχεται να ζωντανέψει ένα όραμα της ∆ημοτικής Αρχής και ένα αίτημα πολλών πολιτών. Ο ∆ήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη των συνομιλιών και τόνισε ότι η αναζήτηση νέων κατευθυντήριων αρχών στο επίπεδο της πολιτιστικής πολιτικής, η συμμετοχή στη γνώση, η ανάπτυξη σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής προσδίδουν στο εγχείρημα αυτό ξεχωριστή σημασία και το καθιστούν, πέρα από την αναγκαιότητα του, ιδιαίτερα επίκαιρο και ωφέλιμο για την πόλη. Τη μορφή διάρθρωσης των προγραμμάτων σπουδών που θα διευρύνεται στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα τόσο των θεωρητικών όσο και των θετικών επιστημών θα ορίζει η Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από έγκριτους πανεπιστημιακούς καθηγητές. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει κινήσει τις διεργασίες και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που σκοπό έχουν την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του ∆ΕΑΠ Αγίας Βαρβάρας. Η φοίτηση στο ∆ημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό ∆ημοτικό Πανεπιστήμιο είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες. Η τελετή έναρξης της λειτουργίας του ∆ΕΑΠ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 ∆εκεμβρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου «Μήτρος Σουλιμιώτης» (Σίφνου & Αγ. Γεωργίου)