Λόγω του πάγου που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σε διάφορα σημεία της πόλης μας αποφασίζουμε τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μείνουν

κλειστά σήμερα Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια των μαθητών. Οι Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί θα παραμείνουν ανοικτοί. . Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ