Η πρόσφατη δημοσιευμένη άποψη του κ. Καπλάνη περί ευθύνης του δημάρχου κ.

Λάμπρου Μίχου για τις καταλήψεις στα σχολεία της πόλης μας, υποδηλώνει ότι:
1. Αγνοεί ή κάνει ότι αγνοεί το γεγονός ότι έχει οργανωθεί κύμα καταλήψεων
πανελλαδικά με τα ίδια κοινά αιτήματα εκτός κι αν σε όλη την Ελλάδα οι
μαθητές καταλαμβάνουν τα σχολεία εξ αιτίας του κ. Μίχου
2. Ξεχνάει ότι και επί της δικής του10ετούς θητείας κάθε χρόνο, ανελλιπώς, τα
σχολεία έκαναν καταλήψεις, και επομένως, σύμφωνα με την τωρινή λογική
του, ήταν ο ίδιος, ως δήμαρχος, υπεύθυνος γι’ αυτές. Σε ποιον, λοιπόν,
κουνάει το δάχτυλο;
3. Συντάσσεται υπέρ του λουκέτου στο δημόσιο σχολείο, υπέρ των
καταλήψεων, προφανώς για να γίνει αρεστός στους μαθητές και τους
ομοϊδεάτες του, ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντας τον συγκεκριμένο
τρόπο αντίδρασης
Κι επειδή όπως αναφέρει «οι μαθητές «ζουν» την αλήθεια μας», μέσα σ’ αυτές τις
αλήθειες είναι η αλήθεια μιας αντιπολίτευσης, που, δυστυχώς, κάνει βορρά τα
σχολεία για τους δικούς της σκοπούς.
Αλεξάνδρα Φέγγη
Αντιδήμαρχος Παιδείας
& Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης