Η διοίκηση του δήμου μας είναι ο ορισμός της φαλκίδευσης

των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς «παλεύει» να
καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από δημοκρατία στην πόλη
μας.
Η ωμή παρέμβαση της διοίκησης στα εσωτερικά του
Σωματείου, ως θεσμού δημοκρατίας, θυμίζει απολυταρχικά
καθεστώτα που κανείς μας δεν θέλει να θυμάται.
Ο εκφοβισμός των εργαζομένων και ο εξαναγκασμός να
υποταχθούν στις επιθυμίες της διοίκησης ξεκίνησε πάλι
σήμερα το πρωί στους ψηλούς ορόφους του Δημαρχείου μας.

κ. Μίχο κάτω τα χέρια σας από τους εργαζομένους
και το Σωματείο τους!