Στο πλαίσιο της παρουσίασης της αλήθειας και των πεπραγμένων της νυν

διοίκησης, η δημοτική παράταξη «Η δική μας πόλη» γνωστοποίησε την απόφαση
του κ. Μίχου και των συνεργατών του να συνάψουν ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ υποθηκεύοντας τα
τακτικά έσοδα του δήμου και τους μισθούς των εργαζομένων. Η ανακοίνωση αυτή
έρχεται ως επιστέγασμα στις αποφάσεις που λαμβάνει η διοίκηση Μίχου ως προς
τον τρόπο διοίκησης του δήμου μας. Με την κίνησή τους αυτή δεσμεύουν τον δήμο
με ένα επιπλέον δάνειο και τον καταχρεώνουν. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι
αποζητούν το «φαίνεσθαι» και την προβολή, όπως έχουν αποδείξει με τις ενέργειές
τους, και αδιαφορούν παντελώς για τους δημότες τους και τις ανάγκες τους.