Σήμερα, είναι η επέτειος εκτέλεσης 6 συμπολιτών μας από τους Γερμανούς ναζί. Απόδοση τιμής στους εκτελεσθέντες της 29 ης Σεπτεμβρίου του

1944 Γεώργιο Μπέση, Μιχαήλ Μπέση, Σωτήριο Μπέση, Νικόλαο Καρύδη, Αντώνιο Μητσάκο και Παντελή Πλατή. Ο τέως Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Γιώργος Καπλάνης, παρευρέθηκε στο μνημείο των εκτελεσθέντων στην πόλη μας και κατέθεσε λουλούδια στη μνήμη τους.