Με αυτή την παρέμβαση επιδιώκουμε να παραθέσουμε τις ενέργειες με τις οποίες τοποθετήθηκαν

οι σκάλες στο μπροστινό και στο πλαϊνό μέρος της βάσης της εξέδρας του γηπέδου κατά ημέρα και ώρα και την απεγνωσμένη αντίδραση της δημοτικής αρχής, αφού έχουν παρέλθει 5 ημέρες. Όπως αντιλαμβανόμαστε από τις κινήσεις της διοίκησης, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αφοσίωση, μέριμνα και πρόθεση εργασίας για το καλό της πόλης μας, μιας και δεν φιλοτιμήθηκαν να επισκεφτούν το έργο, για να επιβλέψουν και να φωτογραφηθούν, όπως συνηθίζουν.