Η παράταξη «Η δική μας πόλη» μεριμνά για την εξέλιξη και την πρόοδο της πόλης μας

και γι’ αυτό το λόγο εξέδωσε κάρτα-μήνυμα με στόχο την επισήμανση και την υπενθύμιση λαθών, αστοχιών και παραλείψεων. Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκει να πληροφορήσει τους συμπολίτες μας και να ενημερώσει τη διοίκηση του δήμου για την αποτυχημένη της ενέργεια και τα κατασκευαστικά της λάθη. Αυτή η ατυχής επιλογή οφείλεται στην κακή εκτίμηση της κατάστασης, στην αδιαφορία, στην απαξίωση και στην τακτική που ακολουθεί ο κος Μίχος «κάνω ό,τι θέλω και δεν με ενδιαφέρει κανένας και τίποτα». Η απαξίωση, η αδιαφορία και η έλλειψη σεβασμού και εκτίμησης που δείχνετε σε όλους και όλα, θα σας βλάψει.