Δικαίωση για τον συστηματικό τρόπο διοίκησης που εφαρμόσαμε σε μια δεκαετή περίοδο, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, κατά μέτωπο, όλα τα

προβλήματα της πόλης μας: συσσωρευμένες υποχρεώσεις της προ του 2009 διοίκησης Μίχου, αλλά και τη μεγάλη οικονομική κρίση! «Η δική μας πόλη» δικαιώνεται και η αποτελεσματικότητα του αγώνα της καταγράφεται από την τωρινή διοίκηση στον προς ψήφιση προϋπολογισμό! Συγκεκριμένα: στο σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων καταδεικνύεται ότι το σύνολο σχεδόν των εσόδων, εκτός των τακτικών κρατικών επιχορηγήσεων, βασίζεται στα δρομολογημένα έργα της δικής μας διοίκησης και μόνο! Τα μεγάλα λόγια, τα «δεν πλήρωνε κανείς», τα «δεν μας άφησε μαντήλι να κλάψουμε», τα «κατηγορώ» και οι «εμπνευσμένες» προεκλογικές υποσχέσεις του «οραματιστή» κ. Μίχου έμειναν «όνειρα θερινής νυκτός» και «λόγια του αέρα» με την ομολογία του ιδίου, όπως αυτή καταγράφεται σε απόλυτους αριθμούς στο προς ψήφιση παρόν σχέδιο προϋπολογισμού! Στο σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων, πράγματι, υπάρχει η «έντονη πινελιά» του κ. Μίχου! Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε, τα «πεντοχίλιαρα» σε αμοιβές συμβούλων και γενικώς … ανταμοιβές, σε αντιδιαστολή με τη μείωση κατά 35% περίπου στην καταβολή βοηθημάτων σε άπορους δημότες, που δείχνει τη «δικαιοσύνη» του κ. Μίχου! Προφανώς, μια τέτοια διοίκηση με αυτές τις πρακτικές του παρελθόντος δεν μπορεί να μας έχει σύμμαχους και η ευθύνη γι’ αυτό είναι εξ’ ολοκλήρου δική της!

Γιώργος Καπλάνης

Επικεφαλής παράταξης «Η δική μας πόλη»