Ο κ. Μίχος έχει αποτύχει στο εγχείρημα επίτευξης της προόδου στην πόλη μας και

προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του μέσω των ένδικων μέσων που ασκεί και των δικηγόρων που προσλαμβάνει.