Καιρός ήταν…! Καιρός ήταν να καταλάβετε τις ανάγκες των κατοίκων της

πόλης μας! Καιρός ήταν να ασχοληθείτε και να πράξετε κάτι ουσιαστικό!
Στο πρόγραμμά σας αναφερόσασταν στην οργάνωση κοινωνικών
φροντιστηρίων, ενώ από τη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων σας
(Σεπτέμβριος 2019) καταργήσατε κάθε δομή παροχής δωρεάν παιδείας
που είχαμε εμείς φτιάξει σε αυτό το Δήμο. Με δική μου πρωτοβουλία
φτιάξαμε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το οποίο εσείς φυσικά κλείσατε, γιατί
μόνο αυτό κάνετε δύο χρόνια τώρα! Απαξιώνετε οποιοδήποτε σημαντικό
έργο υπάρχει σε αυτή την πόλη και προγραμματίζετε την επανεμφάνισή
του μετά από καιρό με σκοπό να το παρουσιάσετε έργο σας. Έχετε μάθει
μόνο να σας δοξάζουν και να σας επιβραβεύουν για τα αυτονόητα. Γι’
αυτό, λοιπόν…
«Συγχαρητήρια για τις πράξεις σας! Συγχαρητήρια για την τήρηση των
προεκλογικών σας δεσμεύσεων! Συγχαρητήρια που αφήσατε ξεκρέμαστες
τις οικογένειες που είχαν ανάγκη αυτές τις δομές! Συγχαρητήρια που
καταργείτε υπάρχουσες δομές για να τις επαναφέρετε το επόμενο
διάστημα! Συγχαρητήρια που δείχνετε έμπρακτα ότι είστε δίπλα σε ΟΛΟΥΣ
τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας! Συγχαρητήρια για την εύρυθμη
λειτουργία των δομών του Δήμου! Συγχαρητήρια που προτάσσετε το δικό
σας συμφέρον κι όχι του λαού!»

Γιώργος Καπλάνης

Επικεφαλής παράταξης «Η δική μας πόλη»