Δελτίο τύπου παράταξης ''Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ'' κ. Μίχο, ο Καπλάνης σας γνωρίζει καλά!

Αν λέγατε έστω και μια φορά την αλήθεια στον κόσμο, όχι μόνο δεν θα γκρινιάζαμε,
αλλά μέχρι που θα ζητωκραυγάζαμε! Διότι εμείς ούτε εμμονικοί είμαστε, ούτε
κομπλεξικοί, ούτε εκδικητικοί και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το καλό της πόλης
μας, όπως έχουμε αποδείξει άλλωστε με τη συνέπειά μας και την παρουσία μας στα
εύκολα και στα δύσκολα, όλα αυτά τα χρόνια!
Όμως, όποιος «καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι»! Και εσείς μας έχετε
τσουρουφλίσει τόσα χρόνια με τους «χυλούς σας»! Όλος ο κόσμος θυμάται πόσες
φορές είπατε και ξαναείπατε ότι για τα προηγούμενα δάνεια των 8 εκατομμυρίων ευρώ
είχατε εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις κι όμως ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΠΕΣΕ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ!
Γιατί δεν λέτε στον κόσμο ό,τι ακριβώς γράφετε και στην απόφαση της οικονομικής
επιτροπής που «ομόφωνα» πήρατε; Να σας τα θυμίσουμε;
«…5. Ασφάλεια δανείου:
Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του
δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και
σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος …»
Τι σημαίνει αυτό, κ. Μίχο; Μήπως ΟΤΙ, αν κάτι δεν πάει καλά με το πρόγραμμα, το
«κουστούμι» το πληρώνει τελικά ο δήμος και κατά συνέπεια ο κόσμος; Μα θα μας
πείτε, «όλα καλά θα πάνε, γιατί να μην πάνε;»… Δυστυχώς, το παρελθόν δεν σας
δικαιώνει και τόσο σ’ αυτό, οπότε το επιχείρημα δεν έχει στέρεες βάσεις…
Από την άλλη, για πείτε στον κόσμο, είστε σίγουρος ότι οι εκταμιεύσεις των
οφειλομένων ποσών θα γίνονται στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς
περικοπές;;; Όχι, γιατί αν δεν γίνονται, τότε η τράπεζα δεν θα περιμένει, κι επειδή ο
δήμος μας δεν έχει τη δυνατότητα μεγάλων ταμειακών αποθεματικών, αναγκαστικά θα
δεσμεύει τους μισθούς των εργαζομένων, γιατί εσείς, και πάλι εσείς, τους δίνετε το
δικαίωμα, όπως και παλιότερα! Διαβάζουμε στην απόφασή σας:
«Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του
δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση
ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ.β του ν.1892/1990 και 44 του
ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την
κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και
αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν
χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες
και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του
άρθρου 176 του ν.3463/2ΟΟ6 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.38Ο1/2ΟΟ9 και 45
παρ.3 του ν.3731/2ΟΟ8 αντίστοιχα, και το «Τ.Π & Δανείων» δικαιούται να εισπράττει
το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν
δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την
αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που
αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του
δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ'αριθμ.
22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π &
Δανείων».
6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου :
Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο
«Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί
στο «Τ. Π. & Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις
αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του
Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως. ...»
Εμείς τα γράφουμε αυτά ή εσείς;
Κάντε μας, λοιπόν, τη χάρη, σταματήστε να μας κουνάτε το δακτυλάκι γράφοντας «ένα
κάρο ρητορικές παραμιχολογίες» και πείτε την αλήθεια στον κόσμο!!!
Γιατί εμείς δεν έχουμε μάθει ούτε να διαστρεβλώνουμε, ούτε να εξαπατούμε, πολλώ δε
μάλλον έχουμε αποδείξει ότι ούτε ανόητοι είμαστε, ούτε άσχετοι. ΖΗΣΑΜΕ, ΟΜΩΣ, ΣΤΟ
ΠΕΤΣΙ ΜΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΑΣ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΥΤΑ ΤΑ «ΚΟΛΠΑΚΙΑ» ΣΑΣ ΤΑ
ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΑ!!!
Υ.Γ. Είναι βεβαίως απορίας άξιο πως εσείς, ενώ επαίρεστε τόσα χρόνια ότι φτιάξατε
«μόνος σας» όλα τα σχολεία της Αγίας Βαρβάρας και τα έχετε πάντα σε άριστη
κατάσταση, χρειάζεστε σήμερα 3.000.000€ για να τα κάνετε πάλι καινούργια! Μήπως
τελικά όλα τα «δημιουργήματά» σας είχαν κακοτεχνίες και γιατί άραγε;;; Ερώτηση
κάνουμε… απάντηση μάλλον δεν θα πάρουμε!