Ενημερώνουμε τους πολίτες του δήμου μας, ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (Αρ. Φύλλου 138-5/8/2021),

απαγορεύεται μέχρι και τη Δευτέρα 9 Αυγούστου και ώρα 6:00 κάθε μετακίνηση, διέλευση και παραμονή σε δάση, προστατευμένες περιοχές και άλση. Απαγορεύεται επίσης κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των παραπάνω και την επιβολή των διοικητικών προστίμων είναι η Ελληνική Αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Ελληνική Αρχή Διαφάνειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ