Μπροστά στο δημαρχείο
Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, από 10 π.μ – 3 μ.μ, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν
έλεγχος ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού (rapid covid-19 test), για όλους τους δημότες,
μπροστά στο δημαρχείο.

Για το τεστ πρέπει να δίνονται:
1. Ονοματεπώνυμο/ Ταυτότητα
2. ΑΜΚΑ
3. Τηλέφωνο επικοινωνίας
Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

Για την μετακίνησή σας για την πραγματοποίηση του test στέλνετε sms στο 13033,
κωδικός 1.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ