Διαψεύδουμε κατηγορηματικά δημοσίευμα περί δήθεν διακοπής της λειτουργίας του Κέντρου Φιλίας και Αλληλεγγύης μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαρτίου

2021. Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Φιλίας και Αλληλεγγύης λειτουργούν κανονικά, η Παροχή Συσσιτίου, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το ΚΕΠ Υγείας, παρέχονται απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια για τους ωφελούμενους και τους εργαζόμενους.