Η διανομή Τ.Ε.Β.Α. θα γίνει την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, από 9:00 π.μ έως 2:00 μ.μ. στη Βιοχρώμ. Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός η διανομή

θα γίνει σε συγκεκριμένες ώρες, με αλφαβητική σειρά με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου του αιτούντα της αίτησης του ΚΕΑ, ως εξής : 9:00 πμ- 10:00 πμ Α,Β,Γ,Δ 10:00πμ-11:00πμ Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ 11:00πμ-12:30μμ Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ 12:30μμ-14:00μμ Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω Κατά τη διάρκεια των διανομών θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας. Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, οι πολίτες που θα προσέλθουν στο χώρο υποχρεούνται να φορούν μάσκα και να έχουν δικό τους στυλό. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της διανομής σε όποιον δεν φορά μάσκα. Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους για την ακριβή ώρα που θα προσέλθουν και θα λάβουν  αναλυτικές οδηγίες,  οι οποίες πρέπει να τηρηθούν αυστηρά και με υπευθυνότητα, για να μην  έχουμε συνωστισμό και πολύ χρόνο αναμονής και να διασφαλιστούν όλοι οι απαιτούμενοι όροι προστασίας της υγείας των εμπλεκόμενων, εργαζόμενων και ωφελούμενων.   Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους του Δήμου μας ότι η Κοινωνική Σύμπραξη του Δυτικού Τομέα Αθηνών με επικεφαλής τον ΑΣΔΑ, έχει ολοκληρώσει τις διανομές ΤΕΒΑ που προβλέπονται από την Σύμβαση για την Προμήθεια Τροφίμων με την ανάδοχη εταιρεία. Επειδή από τη σύμβαση που έληξε υπάρχουν υπολειπόμενες ποσότητες ξηρών τροφίμων και ειδών καθαριότητος -υγιεινής, θα γίνει διανομή τον Νοέμβριο για να μοιραστούν τα είδη αυτά. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός οικίας και δεν μπορεί να παραλάβει άλλο άτομο, παρακαλούμε τους ωφελούμενους να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο: 213.20.19.379 , 9πμ -2μμ.