Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους Τ.Ε.Β.Α. του δήμου μας ότι η διανομή αγαθών προγραμματίσθηκε για την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Ιουνίου,

από τις 8:00 το πρωί έως και 2:00 το μεσημέρι και θα γίνει στο χώρο της Βιοχρώμ. Επισημαίνουμε ότι το χρόνο διανομής δεν τον καθορίζει ο δήμος μας αλλά η αρμόδια διαχειριστική αρχή που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα δοθούν ξηρά και νωπά είδη σε διπλάσιες από τις συνήθεις ποσότητες. Κάθε νοικοκυριό θα πάρει τα είδη που του αναλογούν συνολικά από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ και δεν θα χαθεί καμία παροχή. Οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους για την ακριβή ώρα και ημέρα (Πέμπτη ή Παρασκευή) που θα προσέλθουν και θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες, που θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά και με υπευθυνότητα ώστε να μην έχουμε συνωστισμό και χρόνο αναμονής και για να διασφαλιστούν όλοι οι απαιτούμενοι όροι προστασίας της υγείας των εμπλεκόμενων, εργαζόμενων και ωφελούμενων.