Απαντώντας σε ανεύθυνες φήμες και δημοσιεύματα ανακοινώνουμε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων έγινε σήμερα κανονικά. Εξήλθαν το πρωί στις 5.45 τέσσερα

απορριμματοφόρα και δύο φορτηγά καθώς και τα σάρωθρα κανονικά. Στη δύσκολη προσπάθεια που κάνει ο δήμος χρειάζεται από όλους κατανόηση και συνεργασία και όχι υποβολιμιαίες φήμες και διασπορά ψευδών ειδήσεων.