Για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος καταστρατηγεί Νόμους και «καπηλεύεται» διαδικασίες προκειμένου να θίξει

τα εργασιακά δικαιώματα και να αλλοιώσει τον χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που έχουν καταξιωθεί στην συνείδηση των Δημοτών. Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας επιχειρεί να τροποποιήσει τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών κοινοποιώντας ένα ανυπόγραφο σχέδιο στην… Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου το οποίο ΔΕΝ συντάχθηκε, από υπηρεσία του Δήμου, ούτε φέρει υπογραφή οποιουδήποτε υπηρεσιακού παράγοντα ώστε να πιστοποιείται η νομιμότητα των όσων αυτό προβλέπει. Με συνοπτικές διαδικασίες ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την περίοδο των μέτρων για την καταπολέμηση του COVID-19 εισάγοντας την έγκριση του «ανυπόγραφου Κανονισμού» στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 ώστε να ληφθεί απόφαση «δια περιφοράς». Φυγοπονεί ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας αναδεικνύοντας τα «σκουριασμένα» δημοκρατικά αντανακλαστικά του, αφού γνωρίζει πως σε μία ανοικτή δημοκρατική διαδικασία με την συμμετοχή όλων των απόψεων δεν θα είχε το αποτέλεσμα που τώρα με μεθοδεύσεις και τρικ προσπαθεί να επιτύχει.

Καλούμε το Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρο Μίχο να σεβαστεί την Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών πρέπει να συζητηθεί σε Δημοτικό Συμβούλιο με όρους διαλόγου και ανταλλαγών απόψεων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και την άποψη των εργαζομένων. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι για ακόμη μία φορά υπεύθυνος για την αναστάτωση που θα προκληθεί από συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του Δήμου. Τον καλούμε επίσης να σεβαστεί τις υπηρεσίες του Δήμου και να μην τις απαξιώνει. Το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών συντάσσεται και υπογράφεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης Νομοθεσίας από την αρμόδια Υπηρεσία που δεν είναι άλλη από Υπηρεσία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Επισημαίνουμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωναϊού» (ΦΕΚ Α΄42) και ιδίως των περ.στ΄ και ζ΄ της παρ.2 και την παρ.4 και με τις διατάξεις της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21- 3-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 956/τ.Β/21-3-2020) στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών δεν συμπεριλαμβάνονται οι Διοικητικές Λειτουργίες των υπηρεσιών αυτών οι οποίες οφείλουν να λειτουργούν συνεχώς και ανελλιπώς!!!

Καταγγέλλουμε την ευθεία προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που προσπαθεί να καταργήσει τον Παιδαγωγικό χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών μετατρέποντας τους σε «πάρκινγκ» παιδιών. Στηρίζουμε ενεργά και καλύπτουμε συνδικαλιστικά κάθε απόφαση του Συλλόγου Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Βαρβάρας και ζητάμε από το Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρο Μίχο να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παρουσία του Συλλόγου πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Ο Παιδαγωγικός χαρακτήρας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που διασφαλίζεται από την αυστηρή τήρηση των όσων ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας προβλέπει, είναι για μας αδιαπραγμάτευτος!!!

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                         Βασίλης Πετρόπουλος