Η Άννα Λυδάκη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, τίμησε με την παρουσία της την 2 η πιλοτική διάλεξη του Δημοτικού

Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου μας. Παλιά γνώριμη αλλά και γνώστης της πόλης μας αφού το βιβλίο της  "Οι τσιγγάνοι στην πόλη: μεγαλώνοντας στην Αγία Βαρβάρα" είναι βασισμένο σε μελέτες και έρευνα που έχει κάνει στην κοινότητα. Το θέμα της διάλεξης ήταν «Παράδοση και νεωτερικότητα στον Λαϊκό Πολιτισμό» όμως ο διάλογος με το κοινό έδωσε το έναυσμα για ενδιαφέρουσες παρεκκλίσεις και αναφορές σε έννοιες όπως η κουλτούρα, ο λαός, ο λαϊκός και ο λαϊκιστής. Το ενδιαφέρον παρέμεινε αμείωτο και έντονο το αίτημα να συνεχιστούν παρόμοιες αναζητήσεις. Στην διάλεξη παρευρέθηκε και ο πρ. Πρόεδρος του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιος Παπάς, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ΔΕΑΠ, δίνοντας έμφαση στη συνεχή ανάγκη του ανθρώπου για αναζητήσεις και γνώση.