Ξεκίνησαν χθες 1 η Μαρτίου 2021 οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά

τη σχολική χρονιά 2021-2022 στα Νηπιαγωγεία, αλλά και στην Α’ τάξη Δημοτικού.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν έως το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021, σύμφωνα
με το άρθρο 44 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/2021).
Στα Νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν την ερχόμενη χρονιά μαθητές γεννημένοι το 2016
και το 2017. Τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και
προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.
Στην Α’ Τάξη του δημοτικού θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-
2015 έως και 31-12-2015.
Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η φοίτηση των
νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε
όλους τους δήμους της χώρας και οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία
Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το
Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια
της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Εγγραφές μετά την 20 η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την
έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των
Προϊσταμένων – Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την
τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως
αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
Για οποιαδήποτε πληροφορία-ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τους Διευθυντές/ντριες των Σχολείων, αλλά και με το Τμήμα
Παιδείας του Δήμου, τηλ.2168099635.