Για τρεις δράσεις του σχετικά με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας βραβεύτηκε ο Δήμος Αιγάλεω στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

(ΕΔΔΥΠΠΥ), με τίτλο «Κανείς δε μένει πίσω». Τα τρία βραβεία που απονεμήθηκαν στο Αιγάλεω, αφορούσαν στη θεσμοθέτηση και λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο με σκοπό την πρόληψη υγείας, τη δράση του ΚΕΠ Υγείας για την ύψιστη ωφέλεια των δημοτών από τις δράσεις προαγωγής υγείας και την κοινωνική προσφορά του Δήμου Αιγάλεω με βάση τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη. Ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας, παραλαμβάνοντας τα βραβεία, ευχαρίστησε με θέρμη τους εργαζομένους των υπηρεσιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως το βραβείο ανήκει σε εκείνους, που με την εργασία και το αίσθημα ευθύνης τους, συνεχίζουν να επιτελούν το καθήκον τους. Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που ωφελούν τους δημότες και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ. Εκπροσωπώντας τον Δήμο Αιγάλεω, η διευθύντρια της Κοινωνικής Προστασίας, Κυπαρισσένια Σαμαρά αναφέρθηκε στον 12ο Βιώσιμο Στόχο του Π.Ο.Υ., με τίτλο “Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή“, ενώ o Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Χαράλαμπος Σβώλος ανέλυσε το ζήτημα των βιοαποβλήτων στην παρέμβαση του, Biowaste: No time to WASTE. Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου και οι εκλογές των οργάνων του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Για πρώτη φορά στη Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΔΥΠΠΥ, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, εκπροσωπείται ο Δήμος Αιγάλεω με την εκλογή του Αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Ηλία Μάνδρου.