Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 32η συνεδρίαση του, την Πέμπτη 11 Οκτώβρη, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα, ενέκρινε ακόμη ένα σημαντικό έργο για τη Δυτική Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 €. Το έργο αφορά την πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου του αθλητικού κέντρου Εδέσσης και των Αποδυτηρίων στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Β.Κ. 107 δημόσιου ακινήτου «ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΙΚΟ», του Ο.Τ. 779 του Δήμου Αιγάλεω. Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: - Στον υφιστάμενο χώρο του γηπέδου προβλέπεται να διαμορφωθεί αγωνιστικός χώρος με διαστάσεις 90,00μ Χ 47,00μ και να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: - αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα του γηπέδου - εγκατάσταση νέου αποστραγγιστικού συστήματος κατά μήκος του γηπέδου - εγκατάσταση νέου αρδευτικού συστήματος ειδικού για συνθετικούς χλοοτάπητες - κατασκευή κρασπέδων εγκιβωτισμού πίσω από τις εστίες - κατασκευή όλων των απαραίτητων υποβάσεων που απαιτούνται για την επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα - επίστρωση του συνθετικού χλοοτάπητα, γραμμογράφησή του, πλήρωση του πέλους του, καθώς και τοποθέτηση των απαραίτητων σημαιών με τους ιστούς τους - τοποθέτηση νέων εστιών και πάγκων αναπληρωματικών - κατασκευή νέου δικτύου εξωτερικού φωτισμού, νέου δικτύου άρδευσης και αποχέτευσης ομβρίων του νέου συνθετικού χλοοτάπητα που πρόκειται να κατασκευαστεί.

- Στο κτίριο των αποδυτηρίων : - WC θεατών (ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ) με ανεξάρτητη είσοδο από την πλευρά των κερκίδων και κατασκευή ράμπας για καλύτερη πρόσβαση σε αυτά - Τρείς ανεξάρτητες ενότητες αποδυτηρίων (γηπεδούχων, φιλοξενούμενων και διαιτητών), όπου έκαστη έχει χώρο ένδυσης- απόδυσης και αυτοτελή χώρο WC, WC AMEA, DOUCHE και νιπτήρων - Ιατρείο με τον απαιτούμενο εξοπλισμό

- Η υπάρχουσα μεταλλική κατασκευή των κερκίδων θα αντικατασταθεί με νέα τριών επιπέδων από το +1,20μ ως το +2,00μ, όπου θα τοποθετηθούν πλαστικά καθίσματα κατάλληλων προδιαγραφών ασφάλειας και αντοχής. Ο χώρος των θεατών θα διαχωρίζεται με περίφραξη από το χώρο των αθλητών. Επίσης θα γίνουν όλες οι απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις δαπέδων και περιφράξεων των άλλων γηπέδων ούτως ώστε να είναι κατάλληλα προς χρήση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έως το ποσό των 450.000,00 ευρώ με (ΚΑΕ 9777.03.019) και από πόρους του Δήμου Αιγάλεω για το επιπλέον ποσό, ήτοι 350.000,00 ευρώ με (ΚΑ 7331.008).