Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω

και η Διεύθυνση Καθαριότητας για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Αρβανίτης έχει θέσει σε αυξημένη εγρήγορση όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το προσωπικό του Δήμου Αιγάλεω. Μέτρα αυτοπροστασίας θα πρέπει να λαμβάνουν και οι πολίτες από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.