Για ένα βασικό ζήτημα της εποχής επισκέφτηκε το Αιγάλεω η κινητή μονάδα με τους εθελοντές και τους συνεργάτες της ανεξάρτητης οργάνωσης “Praksis”.

Γύρω στις 600-650 νέες διαγνώσεις HIV/AIDS και περίπου 3.700 διαγνώσεις ηπατίτιδας C καταγράφονται ετησίως κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ενώ σημαντικό ποσοστό των νέων διαγνώσεων γίνονται καθυστερημένα, µε αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των ατόμων και να αυξάνεται η πιθανότητα επιπολασμού.