Η Διεύθυνση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αιγάλεω σας ενημερώνει ότι,

άνοιξε το πληροφοριακό σύστημα της Ε.Ε.Τ.Α,Α για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των ωφελούμενων που αφορά τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και το «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής ηλικίας» περιόδου 2021-22, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 03/08/2021. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr). Το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και αποτελεσμάτων είναι το παρακάτω: Υποβολή Αιτήσεων: 19/7-03/8/2021 Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων: 09/8/2021 Υποβολή Ενστάσεων: 10-12/8/2021 Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων: 13/8/2021