Ο Δήμος Αιγάλεω με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της πανδημίας,

προχώρησε στην παράδοση συμπληρωματικών self test στις Διευθύνσεις της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία, ο Δήμος μας έχει
αναλάβει δράσεις, που έχουν ως στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας
και βρίσκεται διαρκώς σε ετοιμότητα, για να καλύψει κάθε ανάγκη που
ενδεχομένως προκύψει στις εκπαιδευτικές κοινότητες.