Ο Δήμος Αιγάλεω, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στις 8

Μαρτίου, θα πραγματοποιήσει για τις γυναίκες άνω των 18 ετών του Δήμου
μας, δωρεάν test-pap στα Δημοτικά Ιατρεία Αιγάλεω-ΚΕΠ Υγείας του
τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας, από 1 έως 11 Μαρτίου 2022,
κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες Δημοτικά Ιατρεία Αιγάλεω-ΚΕΠ Υγείας:
Μ. Μπότσαρη 63
Τηλ: 210 5319740