Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου  Αιγάλεω, Λάμπρου Σκλαβούνου,

ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι για την νέα περίοδο οι κάτωθι: 

Για την θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου θα προταθεί ο Γιώργος Κοσμίδης.

Αντιδήμαρχοι

Γιώργος Τόλης: Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών

Χρήστος Μακαρατζής: Καθαριότητας

Δημήτρης Μπογράκος: Πρασίνου

Θωμαΐς Γεωργούλη: Παιδείας

Νίκη Βελλιανίτη: Κοινωνικών Υπηρεσιών

Γιάννης Κουτούλιας: Πολιτισμού - Αθλητισμού (άμισθος)

Γιώργος Λάμπρου: Διοικητικού (άμισθος)

Ηλίας Βαΐου: Τεχνικών Υπηρεσιών