Στις 20-07-1998 μισθώθηκε το ακίνητο, επί της οδού Σαλαμίνος 10, με σκοπό τη στέγαση του

τότε 14ου Δημοτικού και τώρα 9ου Δημοτικού, για 9 έτη μεταξύ του μισθωτή «Νομαρχία
Αθηνών» και των εκμισθωτών κληρονόμων Γ. Ζαμπέτα. Με το άρθ. 94 του νόμου 3852 /2010
«Καλλικράτης» η αρμοδιότητα μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών κτιρίων
μεταβιβάζεται στους Δήμους από 1-01-2011. Ο Δήμος παρατείνει την μίσθωση η οποία είχε
λήξει 20-07-2007 και στις 17-06-2011 μετά από απόφαση (165/16-06-2011) του Δημοτικού
Συμβουλίου τροποποιείται το αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου. Με την
115/15-04-2014 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο και με σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών
αποφασίζει τη παράταση της υπάρχουσας μίσθωσης για μια πενταετία δηλαδή έως 20-07-
2019. Ο Δήμος με την 97/4-04-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε ομόφωνα:
α) τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Δημοτικού
β) τη διενέργεια σχετικής δημοπρασίας
γ) σε περίπτωση που οι διαδικασίες της δημοπρασίας δεν έχουν τελεσφορήσει μέχρι τη λήξη
της παράτασης 20-07-2019, η εν λόγω μίσθωση θα παραταθεί έως την ολοκλήρωση της
δημοπρασίας με την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών. Στο διάστημα που είχε οριστεί
για τη δημοπρασία (έως 10-07-2019) δεν προσήλθε κανείς. Για το λόγο αυτό ο Δήμος και οι
ιδιοκτήτες συναποφάσισαν την παράταση της μίσθωσης του ακινήτου για τη συνέχιση
στέγασης του 9ου Δημοτικού από 21-07-2019 μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
δημοπρασίας και όχι πέραν της 20-01-2020. Τα συμφωνηθέντα αποτυπώθηκαν σε ιδιωτικό
συμφωνητικό 20085/19-07-2019(ημέρα του σεισμού).
Αναλαμβάνει η νέα διοίκηση Γ. Γκίκα (1-09-2019) με ιδιαίτερη αναφορά για την εκκρεμότητα
του ακινήτου του 9ου Δημοτικού στον αναλυτικό γραπτό απολογισμό που παραδώσαμε
(διοίκηση Δ. Μπίρμπα).
Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια τη συνέχεια των ενεργειών-επαφών και εκφράζουμε τις
επιφυλάξεις μας για τον χειρισμό του θέματος και την ευαισθησία που το αντιμετώπισε η νέα
διοίκηση του Δήμου, έχοντας υπόψη την μέχρι τότε στάση της οικογένειας Γ. Ζαμπέτα και τους
ισχυρούς δεσμούς της με την πόλη.
Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ελλιπή ενημέρωση από τη διοίκηση Γκίκα και
πληροφορήθηκε την αγωγή έξωσης από το Σύλλογο Γονέων, την Ένωση Γονέων και τους
εκπαιδευτικούς όταν ήδη είχε εκδικαστεί.
Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο στις 19-11-2021 και με πρόταση μας αποφασίζει
ομόφωνα:
Α) τον χαρακτηρισμό του ακινήτου ως χώρου σχολείου
Β) την μη κατάργηση του σχολείου
Γ) αναλαμβάνει την πολιτική δέσμευση, ότι θα αποτρέψει με κάθε δυνατό τρόπο την έξωση
του 9ου Δημοτικού από το κτίριο που βρίσκεται τώρα
Θέλουμε να θυμίσουμε, ότι η Ανάπλαση (δήμαρχος Γ. Μυστακόπουλος) είχε προτείνει το 1998
να αγοραστεί αλλά δυστυχώς το απέρριψε η επιτροπή καταλληλότητας του ΟΣΚ και γι αυτό το
μίσθωσε η Νομαρχία Αθηνών με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών. Οι κληρονόμοι δεν
ενδιαφέρονταν να το πουλήσουν και για πολλές δεκαετίες υπήρχε μια καλή συνεργασία και το
ακίνητο χρησιμοποιήθηκε καλύπτοντας εκπαιδευτικές ανάγκες του δήμου (9ο Γυμνάσιο-14ο-
9ο Δημοτικά κλπ.). Επίσης τότε είχε προταθεί στον ΟΣΚ και απορρίφθηκε και η αγορά του
παλαιού εργοστασίου της Ιντεαλ Στανταρντ. Δυστυχώς δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος χώρος
στη περιοχή να χαρακτηριστεί.
Να υπενθυμίσουμε ότι στα 66 σχολεία (45 Πρωτοβάθμιας και 21 Δευτεροβάθμιας εκ των
οποίων 8 Ειδικά) το 9ο Δημοτικό είναι το μοναδικό ενοικιαζόμενο λόγω των προαναφερόμενων
προβλημάτων.
Το 1995 όταν ανέλαβε τη διοίκηση η Ανάπλαση( Γ. Μυστακόπουλος) μόνο το 40% είχε πρωινή
βάρδια. Με ενέργειες της και σε συνεργασία με τον ΟΣΚ που είχε τότε την αρμοδιότητα
χαρακτηρίστηκαν και αγοράστηκαν οικόπεδα πάνω στα οποία κατασκευάστηκαν 18 σχολεία
και πραγματοποιήθηκε η πρωινή βάρδια (1995-2002). Η απόκτηση ελεύθερων χώρων (53
στρέμματα σε 72 οικόπεδα, αξίας 4,1 δις. Δρχ.) για το μέλλον της πόλης και τις επόμενες γενιές,
παρά τις αντιρρήσεις κάποιων, ήταν η παρακαταθήκη που άφησε στη πόλη η Ανάπλαση. Η
πολιτική αγοράς γης που είχαμε ξεκινήσει από το 1988 ανέστειλε οικοδομικές άδειες σε 56
οικοδομικά τετράγωνα πάνω στα οποία κατασκευάστηκαν στη συνέχεια οι περισσότερες
κοινωνικές υποδομές του Δήμου.
Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις της απόφασης έξωσης του σχολείου, στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 06-09-2022 μετά από παρέμβαση των φορέων της
εκπαίδευσης έγινε κατανοητό ότι η Διοίκηση του Δήμου δεν μας ενημέρωσε εγκαίρως για μια
ακόμη φορά για τα δεδομένα και τις εξελίξεις. Θυμίζουμε ότι έχουμε υποβάλλει 4 ερωτήσεις,
όπως και άλλες παρατάξεις, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική απάντηση. Αντίθετα η διοίκηση Γκίκα
πήρε πρωτοβουλία μεταστέγασης του 9ου στο 14 ο μια εβδομάδα πριν τους αγιασμούς!!, χωρίς
να τηρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες (θεσμικές αποφάσεις, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας,
ΔΕΠ, ενημέρωση Συλλόγων εκπαιδευτικών, Γονέων, κλπ) και το σημαντικότερο ενάντια στην
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 167/19-11-2021. Το Δημοτικό Συμβούλιο για
μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε την αρχική του απόφαση ότι το σχολείο παραμένει στο κτίριο Γ.
Ζαμπέτα και δεν μετακινείται σε άλλο κτίριο. Ο αγιασμός την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου να
πραγματοποιηθεί εκεί με συμβολική παρουσία όλων των Δημοτικών Συμβούλων, παρά την
διαφορετική ερμηνεία του Δημάρχου στην τοποθέτηση του.
Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, πληροφορηθήκαμε ότι οι ιδιοκτήτες δια των
εκπροσώπων τους, παρουσιάστηκαν στο σχολείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν την
έξωση. Με την κινητοποίηση όλων των φορέων Γονέων, Παιδιών, Εκπαιδευτικών, Δημοτικών
Συμβούλων, Πολιτών, αποτράπηκε η διαδικασία της έξωσης προς το παρόν. Ο Δήμαρχος ,αν
και εμφανίστηκε, δεν έκανε κάποια ενέργεια όπως του προτείναμε, να μπουν φορτηγά του
Δήμου μπροστά στην είσοδο του σχολείου, όπως είχε γίνει στο παρελθόν επί διοίκησης
Καρδαρά στην Εφορία και αποτρέψαμε την μεταφορά της.
Την Δευτέρα 12-09-2022, ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των
περισσοτέρων Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων και στο έκτατο Δημοτικό
Συμβούλιο, (που ζήτησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων) θα συζητηθούν τα
νεότερα και θα μεθοδευθούν οι ενέργειές μας ώστε το σχολείο να παραμείνει στο κτίριο του
και να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του.