Η ευαισθητοποίηση για την παραγωγή αποβλήτων αποτελεί τον βασικό στόχο της πρωτοβουλίας του Δήμου Αιγάλεω

για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Απορριμάτων στην πόλη. Για μία εβδομάδα οι δημότες μπορούσαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σε κεντρικά σημεία της περιοχής ή και να στέλνουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους για τους τρόπους μείωσης της παραγωγής απορριμάτων, αλλά και να προβληματιστούν και οι ίδιοι για την αλλαγή κουλτούρας και τη μείωση της τελικής ποσότητας σκουπιδιών προς απόρριψη. Σε μία παράλληλη δράση, ο Δήμος Αιγάλεω ζήτησε από όλους τους μαθητές των σχολείων να εκφραστούν για τις καθημερινές συνήθειες τους σχετικά με τα απορρίμματα, πέρα από τα ερωτηματολόγια που μπορούσαν να στείλουν οι γονείς τους. Όλες οι εκθέσεις των μαθητών μαζί με τον κύριο όγκο των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων θα συνυπολογιστούν στον ολοκληρωμένο απολογισμό του τμήματος Μελετών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Νίκος Χιωτάκης επισκέφτηκε ένα από τα σημεία επαφής στο Αιγάλεω για να συγχαρεί τον Δήμο για την πρωτοβουλία του, τονίζοντας τη σημασία της δράσης ειδικά στη σημερινή συγκυρία. Συνεχίζουμε μία προσπάθεια χρόνων για να καλύψουμε όλες τις πτυχές ενός φιλόδοξου και απαραίτητου σχεδίου τόνισε ο Δήμαρχος Γιάννης Γκίκας, συμπληρώνοντας πως κάθε μέρα μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για την ελάττωση του αποτυπώματος μας στο περιβάλλον. Η προστασία του, αφορά όλους μας.