Δώσαμε το παρόν στην κινητοποίηση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώθηκε

από τον σύλλογο γονέων του 9 ου Δημοτικού σχολείου, μαζί με εκπροσώπους τοπικών φορέων, γονέων, δασκάλων, καθηγητών και μαθητών. Η Διοίκηση του Δήμου καθυστερημένα υλοποιεί την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για χαρακτηρισμό ως σχολικού χώρου του 9 ου Δημοτικού Σχολείου, απόφαση που ελήφθη μετά από πρόταση της παράταξής μας. Αδιαπραγμάτευτη για εμάς και το ΔΣ είναι η διατήρηση του σχολείου. Δηλώνουμε απερίφραστα την απόλυτη αντίθεσή μας στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς συγχώνευσης σχολικών μονάδων.