Δράση ανακύκλωσης ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών και τηγανελαίων, που διοργανώνει ο Δήμος Αιγάλεω το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018,

στην Πλατεία Αγίας Τριάδας.