Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και του

Παντείου Πανεπιστημίου υπογράφηκε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023  στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας και η Πρύτανις του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Καθηγήτρια
Χριστίνα Κουλούρη- σε πνεύμα συνεργασίας των δύο φορέων καθώς και στο πλαίσιο
μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης- υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας
με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης,
έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων.
Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων:
•    Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του από κοινού σχεδιασμού,
συγγραφής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.
•    Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών
και ερευνητικής εμπειρίας.
•    Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την εκπόνηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών
του δημόσιου τομέα.
Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:
•    Τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών πρακτικής άσκησης (προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών) του Πανεπιστημίου στις δράσεις και στις υπηρεσίες του Δήμου.
•     Τη συν-διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων στο πεδίο εφαρμογής της
Θετικής Ψυχολογίας, και τα λοιπά συναφή επιστημονικά πεδία (Δια Βίου Μάθηση,
κ.λπ.).
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας τόνισε μετά την
υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας: «Η εξωστρέφεια του Δήμου μας αποτελεί
έναν από τους στρατηγικούς στόχους στην πολιτική μας. Είναι τιμή μας η συνεργασία
με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και την Πρύτανη κα Κουλούρη ώστε να μπορέσουμε να
αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση, πιστοί στις δεσμεύσεις μας και τη
διάδοση του αγαθού της παιδείας».