Συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων -Καματερού Σταύρου Τσίρμπα και του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Ανδρέα Λεωτσάκου πραγματοποιήθηκε στο

Δημαρχείο, όπου καθορίστηκε η γραμμή που θα ακολουθήσουν οι δύο φορείς από κοινού για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στο Δήμο.

Έμφαση δόθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζεται η περιοχή, καθώς επίσης και σε έργα του Δήμου που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.