Με επιστολή του στον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης κ. Ιωάννη Πολύζο ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού Νίκος Σαράντης επισημαίνει τους κινδύνους από την

δημιουργία κέντρου επεξεργασίας λυμάτων στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης και ζητά την ανάκληση της σχετικής απόφασης του Φορέα Διαχείρισης. Η επιστολή κοινοποιείται στα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών και επίσης στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας.

Η επιστολή του Δημάρχου έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Η απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης για την δημιουργία κέντρου επεξεργασίας λυμάτων στον χώρο του Πάρκου και την χρησιμοποίηση τους για την άρδευση χώρων πρασίνου ή και την τροφοδότηση των λιμνών και υδροβιότοπων μου προκαλεί σοβαρή ανησυχία.
Η πιθανή χρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού από λύματα για την τροφοδοσία των λιμνών στο Πάρκο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και κινδύνους για τους υδροβιότοπους.
Παράλληλα δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων ο κίνδυνος επιβάρυνσης του Πάρκου από τις παρενέργειες της λειτουργίας μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, δηλαδή δυσάρεστες οσμές και όλα τα σχετικά.
Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν άλλες λύσεις για την συντήρηση των λιμνών και του πρασίνου, λιγότερο επιβαρυντικές για τον χαρακτήρα του Πάρκου. Στις οποίες λύσεις έχουμε δεσμευτεί ότι θα έχετε και τη δική μας συμβολή ως Δήμος.
Σας ζητώ λοιπόν την ανάκληση της απόφασης του ΔΣ και την αναζήτηση προσφορότερης λύσης για την επίλυση του σημαντικού ζητήματος της συντήρησης των λιμνών και του πρασίνου στο Πάρκο.

Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Νίκος Σαράντης.