Την μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των κατοικιών για το 2019 από 1,25 σε 1,20 Ευρώ το τετραγωνικό αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο

Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Η ελάφρυνση αυτή των κατοίκων γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς το 2018 τα δημοτικά τέλη είχαν μειωθεί από 1,30 σε 1,25 Ευρώ το τετραγωνικό. Οι ελαφρύνσεις αυτές είναι εφικτές χάρη στην καλή κατάσταση των Οικονομικών του Δήμου που οφείλεται στην ορθολογική οικονομική διαχείριση που ασκείται εδώ και αρκετά χρόνια. Μείωση και στα τέλη επαγγελματικών χώρων. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μείωση του συντελεστή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις επαγγελματικές χρήσεις από 3,66 σε 3,61 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Υλοποιώντας έτσι μια πρώτη ελάφρυνση και για τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα του Δήμου με προοπτική ενίσχυσης της τα προσεχή χρόνια. Από τους φθηνότερους Δήμους στην Αττική. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού είναι ήδη τους Δήμους με τα μικρότερα ανταποδοτικά τέλη για τις κατοικίες στην Αττική και από το 2019 η διαφορά αυτή θα γίνει ακόμη περισσότερο αισθητή από τους κατοίκους. Αυτό φαίνεται και στον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα.

Δήμος Τέλη/τετραγωνικό

Βριλησσίων 1,90

Ιλίου 1,25

Νέας Ιωνίας 1,48

Νέας Σμύρνης 1,55

Πεντέλης 1,85

Ηλιούπολης 1,39

Χαϊδαρίου 1,48

Αγίων Αναργύρων

- Καματερού 1,20

Απαλλαγές για κοινωνικά αδύναμους συμπολίτες μας.

Επίσης διατηρούνται για το 2019 όλες οι μειώσεις και απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη για απόρους, ΑμεΑ, τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, που έχουν ως εξής:

● Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τους άπορους και για άτομα με ατομικό εισόδημα έως 6000, οικογενειακό εισόδημα 8000 προσαυξανόμενο για τα προστατευόμενα μέλη.

● Πλήρης απαλλαγή σε άτομα με 80% αναπηρία και εισόδημα έως 12000. Μείωση 50% σε άτομα με 80% αναπηρία και εισόδημα έως 18000. Μείωση 50% σε άτομα με 67% αναπηρία και εισόδημα έως 12000.

● Πλήρης απαλλαγή για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 12000. Μείωση 50% για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 18.000

● Μείωση 50% για πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000, προσαυξανόμενο για κάθε παιδί πέραν των 2 ανήλικων.

● Μείωση 50% για τρίτεκνους με οικογενειακό εισόδημα έως 18.000.

● Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνους και πολύτεκνους με άτομο με αναπηρία στην οικογένεια .

Παρά τις γνωστές μεγάλες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση των Δήμων ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να βελτιώνει την οικονομική του κατάσταση και να μην επιβαρύνει τους κατοίκους, υλοποιώντας σύγχρονες πολιτικές εξοικονόμησης κόστους ενέργειας και μείωσης του όγκου των απορριμμάτων.