Απογραφή κτιρίων, πληθυσμού και κατοικιών πραγματοποιεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού για

το έτος 2021.    Η απογραφή αποτελεί ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της χώρας και σε τοπικό επίπεδο.    Διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους. Λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της πολυπλοκότητάς της, η εκάστοτε Απογραφή χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξάγει το Κράτος σε περίοδο ειρήνης».  

Η απογραφή πρόκειται να διαρκέσει κατά το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021.   

Σκοπός είναι η συγκέντρωση πρόσφατων και έγκυρων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στατιστικής πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.   

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του Κράτους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ).    Παρακαλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όσοι συλλέγουν υλικό απογραφής και επισκέπτονται τις κατοικίες των δημοτών, πρέπει να επιδεικνύουν ταυτότητα και να αποδεικνύουν ότι προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ.   

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας κάλεσε τους δημότες για δυναμική συμμετοχή στη διαδικασία της απογραφής. «Συμμετέχοντας στην απογραφή, διαμορφώνουμε το μέλλον μας, βοηθώντας την επίλυση πολλών προβλημάτων».