Στη δημοτική ενότητα Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και πιο συγκεκριμένα στη

γειτονιά του Γεροβουνού, επί της οδού Αποκορώνου, υπάρχει εκτός σχεδίου έκταση 60 στρεμμάτων. Για
την έκταση αυτή υπάρχει έγγραφο με ημερομηνία 19/12/2005 της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία της, επειδή
από τον έλεγχο των προσκομιζόμενων τίτλων δεν προκύπτει παραγραφή των δικαιωμάτων του δημοσίου.
Από τότε όμως η υπόθεση εκκρεμεί και δεν έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.
Όλο αυτό το διάστημα στην έκταση τοποθετούνται προκάτ κατασκευές και περιφράξεις, με
σοβαρό τον κίνδυνο να δημιουργηθούν τετελεσμένα για τη χρήση του χώρου. Τα άτομα που
κάνουν αυτές τις εργασίες επιδεικνύουν «άδειες εργασιών μικρής κλίμακας», που σε κάποιες περιπτώσεις
αναφέρονται σε διαφορετικό σημείο από αυτό στο οποίο γίνονται οι εργασίες. Επιπλέον, στο παρελθόν
έχουν λάβει χώρα απειλές εναντίον υπαλλήλων και δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-
Καματερού, όταν προσπάθησαν να ελέγξουν τις διαδικασίες τοποθέτησης κατασκευών στο συγκεκριμένο
χώρο. Οι καταγγελίες αφορούν απειλές και κατά κατοίκων της περιοχής.
Από πρόσφατη ενημέρωση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου προς τις δημοτικές παρατάξεις προκύπτει ότι
το ελληνικό δημόσιο και πιο συγκεκριμένα η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιώς, Νήσων και Δυτικής Αττικής δεν
αναγνωρίζει πρακτικά το προαναφερόμενο έγγραφο του 2005 και δρομολογεί έλεγχο από την αρχή σε
σχέση με το χαρακτήρα της έκτασης. Με άλλα λόγια, το κεντρικό κράτος δεν αξιοποιεί δικό του έγγραφο.
Η Λαϊκή Συσπείρωση υποστηρίζει σταθερά ότι η δημοτική αρχή απαιτείται να πάρει όλα τα
μέτρα για να προστατευθεί η συγκεκριμένη έκταση και να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες των
κατοίκων της συγκεκριμένης γειτονιάς αλλά και όλου του δήμου.
Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε επιβεβλημένο:
-Να αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο κινητοποίηση στο χώρο με κάλεσμα στους κατοίκους της
περιοχής.
-Από το Δήμο να εξαντληθούν όλες οι ενέργειες, νομικές και άλλες.
-Η δημοτική αρχή να ασκήσει πίεση προς την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατοχύρωσης του χώρου και αξιοποίησης του ως μια όαση αναψυχής,
πολιτισμού και αθλητισμού για το λαό της περιοχής.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ