Πριν αλέκτωρ λαλήσει… η Δημοτική Αρχή Βύρωνα σπεύδει να απαρνηθεί τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα του Δήμου και να εκχωρήσει τη διαχείριση

των απορριμμάτων στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα. Σπεύδει πρώτη η Δημοτική Αρχή του Βύρωνα, υπό τον Γρηγόρη Κατωπόδη, να εφαρμόσει το άρθρο 178 του πρόσφατου Νόμου 4635/2019 που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια με μειοψηφίες να εκχωρούν υπηρεσίες των Δήμων στους ιδιώτες. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε προβεί σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις προκειμένου να μην ψηφιστεί το άρθρο 178, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο», τονίζοντας πώς έτσι ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου με κίνδυνο την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και βεβαίως την υπονόμευση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. Η Δημοτική Αρχή Βύρωνα έρχεται τώρα να εισηγηθεί την ανάθεση σε τρείς ιδιωτικές εταιρείες της διαχείρισης των απορριμμάτων, δίδοντας προφανώς το «καλό» παράδειγμα της υποταγής στη νεοφιλελεύθερη πολιτική και τα ιδιωτικά συμφέροντα. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την Δημοτική Αρχή του Βύρωνα και στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Καλεί δε τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Κατωπόδη που τρέχει ως πρόθυμος να επιβάλλει αυτή την πολιτική, να αποσύρει τις τρείς εισηγήσεις ανάθεσης της διαχείρισης των απορριμμάτων που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους εργολάβους. Όπως είχε τονίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ο αγώνας μετά την ψήφιση του άρθρου 178 μεταφέρεται στα Δημοτικά Συμβούλια και στρέφεται κατά των όποιων Δημοτικών Αρχών επιχειρήσουν να εκχωρήσουν υπηρεσίες των Δήμων στους ιδιώτες. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται για την διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των θέσεων εργασίας και των συμφερόντων των Δημοτών που θα κληθούν να πληρώσουν το… μάρμαρο με αύξηση των Δημοτικών Τελών.