Διεκδικούμε:

* Το δικαίωμα στη μόνιμη σταθερή εργασία με αξιοπρεπή μισθό για όλους.

* Καμία απόλυση εργαζόμενου στον Δήμο.

* Να καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις και η εκ περιτροπής εργασία.

* Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να σταματήσει η υποβάθμιση στη λειτουργία των υπηρεσιών, η εντατικοποίηση της εργασίας, για καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.

* Να δοθούν ΑΜΕΣΑ τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) του 2018 στους εργαζόμενους.

Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ