Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών που αναδείχτηκε στις εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα και συνεδρίασε την

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, με σκοπό την εκλογή μελών του για την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου, αλλά και την ανάθεση καθηκόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των ΔΣ.

Κατόπιν σχετικής απόφασης που λήφθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΣΩΤ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ & Β’ ΒΟΗΘΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΤΣΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΩΤ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ: ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Α’ ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ: ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΜΑΝΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΡΙΝΟΥ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΑΓΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

Α’ ΒΟΗΘΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & Β’ ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΛΕΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΗΣ ΤΖΑΓΑΚΗΣ