Ένα ακόμη αντιπλημμυρικό έργο έχει εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης και αφορά στην κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής στην οδό Γλαύκωνος στον Δήμο Αθηναίων,

προϋπολογισμού 800.000 ευρώ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα, μετά και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 550 μέτρων περίπου. Πέραν του αγωγού της οδού Γλαύκωνος θα κατασκευαστούν και αγωγοί επί των οδών Ιλιάδος, Δαμαγήτου και Ανατολίου, με αποδέκτη πλησίον της πλατείας Πλυτά. Επιπλέον θα κατασκευαστούν 48 περίπου φρεάτια υδροσυλλογής και φρεάτια επίσκεψης. Προκειμένου να προκύψει επαρκές πλάτος για την κατασκευή του αγωγού ομβρίων και των φρεατίων επίσκεψης, θα γίνει καθαίρεση του υπάρχοντος παλαιού δικτύου ακαθάρτων και ανακατασκευή του σε νέα θέση με ταυτόχρονη ανακατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων ακαθάρτων. Με την ολοκλήρωση του έργου θα διασφαλιστεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής κατασκευής του έργου.