Σημαντικές αλλαγές που θα ξεκινήσουν αρχικά από το κέντρο της Αθήνας

και αργότερα θα επεκταθούν σε όλο τον Δήμο έρχονται στον τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων από την νέα χρονιά. Το 2022 ξεκινά η υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων, καθώς ξεπεράστηκαν προβλήματα που είχαν προκύψει με το Υπουργείο Πολιτισμού και είχαν ως αποτέλεσμα η Αθήνα να είναι μια από τις τελευταίες πόλεις που δεν έχει μπει δυναμικά στην υπογειοποίηση. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η δεύτερη φορά για το εγχείρημα καθώς είχε προηγηθεί και το 2014 σε μικρή κλίμακα και στην συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Αρχικά θα τοποθετηθούν στο κέντρο 45 υπογειοποιημένοι κάδοι και θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια και στις γειτονιές της Αθήνας, φθάνοντας συνολικά τα 300 σημεία. Η εξέλιξη αυτή θα φέρει αλλαγές και στο μοντέλο αποκομιδής καθώς οι μεγαλύτεροι κάδοι μεταφράζονται σε νέο εξοπλισμό με λιγότερα δρομολόγια και άρα λιγότερη επιβάρυνση στο κυκλοφοριακό της πόλης καθώς και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αλλαγές έρχονται και στον τομέα της ανακύκλωσης η οποία ήδη εμφανίζει κατακόρυφη αύξηση στα όρια του δήμου. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, γίνεται προσπάθεια να διορθωθούν λάθη του παρελθόντος, όπως η αποκομιδή των μπλε κάδων από τα κοινά απορριμματοφόρα, που είχαν ως αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πρόγραμμα. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν πέσει στην μάχη 27 νέα οχήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με την ανακύκλωση ενώ έχουν αυξηθεί και οι μπλε κάδοι στα όρια της πόλης.
Τριπλασιάστηκε η ανακύκλωση το 2021

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα η ανακύκλωση στην Αθήνα να αυξηθεί το 2021 στο 6,5% (περίπου 20.000 τόνοι) των συνολικών απορριμμάτων έναντι 2% που ήταν με την προηγούμενη δημοτική αρχή ενώ στόχος είναι το 2022 να πλησιάσει το 10%. Παράλληλα σημαντικά βήματα έχουν πραγματοποιηθεί και στον τομέα των βιοαποβλήτων. Ο δήμος συνεργάστηκε με μεγάλους «παραγωγούς» όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία και τα στρατόπεδα ενώ κομποστοποίηση γίνεται σήμερα σε 10 από τις 17 λαϊκές που φιλοξενούνται στα όρια του δήμου. Στόχος είναι από την νέα χρονιά να μπουν και οι πολίτες στο «παιχνίδι» των βιοαπόβλητων. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Αθηναίων έχει προμηθευτεί με 20 οχήματα που θα είναι αποκλειστικά με απορρίμματα προς κομποστοποίηση ενώ σύντομα θα κάνουν την εμφάνιση τους στις γειτονιές της Αθήνας οι καφέ κάδοι.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παίζει σημαντικό ρόλο στο νέο πρόγραμμα της κοινωνικής πλατφόρμας της Coca Cola, Zero Waste Future, στην περιοχή από την πλατεία Μαβίλη έως την οδό Πανόρμου. Μεταξύ των άλλων το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής αποβλήτων κουζίνας στο εσωτερικό 40 -60 επιχειρήσεων εστίασης για την αρχική συλλογή αποβλήτων κουζίνας στην πηγή. Τα οργανικά θα τοποθετούνται στους καφέ κάδους οργανικών της περιοχής και η αποκομιδή τους θα γίνεται από τον δήμο Αθηναίων. Οι συλλεχθείσες ποσότητες θα οδηγούνται προς κομποστοποίηση σε κατάλληλη μονάδα στα Άνω Λιόσια και το παραγόμενο κομπόστ θα επιστρέφει πάλι στην γη για αξιοποίηση και αποκατάσταση τοπίου.

Τέλος, θα υπάρξει τοποθέτηση κάδων τεσσάρων ρευμάτων (χαρτί, πλαστική φιάλη, άλλα πλαστικά, μέταλλα) σε επιλεγμένα σημεία στην πλατεία Μαβίλη και στην Πανόρμου, ώστε να αρχίσει να εξοικειώνεται με το νέο μοντέλο και ο δημότης. Στόχος είναι να καταγραφούν οι «παιδικές ασθένειες» αλλά και να γίνει η περιοχή το μοντέλο που θα ακολουθηθεί στο σύνολο το Δήμου Αθηναίων.